| ตารางข้อมูล | TH20402 | TH4529A | TH4529D | TH814 | ค้นข้อมูล1 | ค้นข้อมูล2 | ค่าสูงสุด-ต่ำสุด |  

ESP8266
Select Sensor -->| 20402 | 4529A | 4529D | 814 | 824 | 834 | 844 | Today |

Min & Max temp. of sensor  824

ลำดับ วันที่ ค่าต่ำสุด / เวลา ค่าสูงสุด / เวลา ความต่าง
 1  2022-10-05   °C ()   °C ()  0.0 °C 
 2  2022-10-04   °C ()   °C ()  0.0 °C 
 3  2022-10-03   °C ()   °C ()  0.0 °C 
 4  2022-10-02   °C ()   °C ()  0.0 °C 
 5  2022-10-01   °C ()   °C ()  0.0 °C 
 6  2022-09-30   °C ()   °C ()  0.0 °C 
 7  2022-09-29   °C ()   °C ()  0.0 °C 
 8  2022-09-28   °C ()   °C ()  0.0 °C 
 9  2022-09-27   °C ()   °C ()  0.0 °C 
 10  2022-09-26   °C ()   °C ()  0.0 °C 
 11  2022-09-25   °C ()   °C ()  0.0 °C 
 12  2022-09-24   °C ()   °C ()  0.0 °C 
 13  2022-09-23   °C ()   °C ()  0.0 °C 
 14  2022-09-22   °C ()   °C ()  0.0 °C 
 15  2022-09-21   °C ()   °C ()  0.0 °C 
 16  2022-09-20   °C ()   °C ()  0.0 °C 
 17  2022-09-19   °C ()   °C ()  0.0 °C 
 18  2022-09-18   °C ()   °C ()  0.0 °C 
 19  2022-09-17   °C ()   °C ()  0.0 °C 
 20  2022-09-16   °C ()   °C ()  0.0 °C 
 21  2022-09-15   °C ()   °C ()  0.0 °C 
 22  2022-09-14   °C ()   °C ()  0.0 °C 
 23  2022-09-13   °C ()   °C ()  0.0 °C 
 24  2022-09-12   °C ()   °C ()  0.0 °C 
 25  2022-09-11   °C ()   °C ()  0.0 °C 
 26  2022-09-10   °C ()   °C ()  0.0 °C 
 27  2022-09-09   °C ()   °C ()  0.0 °C 
 28  2022-09-08   °C ()   °C ()  0.0 °C 
 29  2022-09-07   °C ()   °C ()  0.0 °C 
 30  2022-09-06   °C ()   °C ()  0.0 °C