| ตารางข้อมูล | TH20402 | TH4529A | TH4529D | TH814 | ค้นข้อมูล1 | ค้นข้อมูล2 | ค่าสูงสุด-ต่ำสุด |  

ESP8266
Select Sensor -->| 20402 | 4529A | 4529D | 814 | 824 | 834 | 844 | Today |

Min & Max temp. of sensor  20402

ลำดับ วันที่ ค่าต่ำสุด / เวลา ค่าสูงสุด / เวลา ความต่าง
 1  2022-10-05  30.1 °C (01:38)  30.3 °C (00:02)  0.2 °C 
 2  2022-10-04  29.5 °C (07:29)  30.6 °C (15:07)  1.1 °C 
 3  2022-10-03  30.0 °C (10:09)  30.6 °C (00:36)  0.6 °C 
 4  2022-10-02  29.7 °C (07:43)  31.0 °C (16:19)  1.3 °C 
 5  2022-10-01  29.2 °C (08:46)  30.5 °C (17:03)  1.3 °C 
 6  2022-09-30  29.7 °C (08:33)  30.3 °C (00:16)  0.6 °C 
 7  2022-09-29  30.3 °C (22:02)  31.1 °C (10:14)  0.8 °C 
 8  2022-09-28  30.9 °C (23:43)  31.6 °C (00:09)  0.7 °C 
 9  2022-09-27  30.9 °C (06:57)  31.8 °C (14:16)  0.9 °C 
 10  2022-09-26  30.3 °C (07:41)  31.7 °C (15:58)  1.4 °C 
 11  2022-09-25  30.0 °C (06:31)  31.3 °C (16:24)  1.3 °C 
 12  2022-09-24  29.5 °C (07:35)  30.9 °C (16:11)  1.4 °C 
 13  2022-09-23  29.7 °C (07:21)  30.7 °C (15:01)  1.0 °C 
 14  2022-09-22  30.0 °C (08:42)  30.8 °C (15:05)  0.8 °C 
 15  2022-09-21  30.3 °C (08:28)  31.4 °C (12:56)  1.1 °C 
 16  2022-09-20  30.8 °C (23:33)  32.0 °C (12:23)  1.2 °C 
 17  2022-09-19  31.0 °C (07:42)  32.1 °C (15:02)  1.1 °C 
 18  2022-09-18  30.9 °C (07:10)  32.1 °C (14:11)  1.2 °C 
 19  2022-09-17  30.1 °C (08:33)  31.7 °C (21:56)  1.6 °C 
 20  2022-09-16  30.5 °C (06:05)  31.4 °C (13:06)  0.9 °C 
 21  2022-09-15  30.4 °C (06:09)  31.4 °C (17:00)  1.0 °C 
 22  2022-09-14  30.1 °C (06:13)  31.4 °C (16:07)  1.3 °C 
 23  2022-09-13  29.9 °C (08:31)  30.9 °C (14:15)  1.0 °C 
 24  2022-09-12  30.1 °C (07:39)  30.8 °C (14:02)  0.7 °C 
 25  2022-09-11  30.4 °C (22:44)  31.2 °C (00:26)  0.8 °C 
 26  2022-09-10  30.5 °C (08:10)  31.7 °C (17:25)  1.2 °C 
 27  2022-09-09  30.4 °C (07:37)  31.6 °C (15:17)  1.2 °C 
 28  2022-09-08  30.7 °C (09:57)  31.4 °C (00:24)  0.7 °C 
 29  2022-09-07  30.9 °C (04:37)  31.7 °C (17:04)  0.8 °C 
 30  2022-09-06  31.1 °C (07:36)  31.6 °C (00:16)  0.5 °C