| ตารางข้อมูล | TH20402 | TH4529A | TH4529D | TH814 | ค้นข้อมูล1 | ค้นข้อมูล2 | ค่าสูงสุด-ต่ำสุด |  

ESP8266
Select Sensor -->| 20402 | 4529A | 4529D | 814 | 824 | 834 | 844 | Today |

Min & Max temp. of ALL sensor on 2022-10-05

ลำดับ Sensor ค่าต่ำสุด / เวลา ค่าสูงสุด / เวลา ความต่าง
 1  20402  30.1 °C (01:38)  30.3 °C (00:02)  0.2 °C 
 2  4529A   °C ()   °C ()  0.0 °C 
 3  4529D  28.3 °C (03:40)  28.9 °C (00:11)  0.6 °C 
 4  814  28.4 °C (00:18)  28.5 °C (01:52)  0.1 °C 
 5  824   °C ()   °C ()  0.0 °C 
 6  834   °C ()   °C ()  0.0 °C 
 7  844   °C ()   °C ()  0.0 °C 

[ วันนี้ ] [ เมื่อวาน ] [ ย้อน 2 วัน ] [ ย้อน 3 วัน ] [ ย้อน 4 วัน ] [ ย้อน 5 วัน ]