| ตารางข้อมูล | TH20402 | TH4529A | TH4529D | TH814 | ค้นข้อมูล1 | ค้นข้อมูล2 | ค่าสูงสุด-ต่ำสุด |  

ESP8266
Select Sensor -->| 20402 | 4529A | 4529D | 814 | 824 | 834 | 844 | Today |

Min & Max temp. of sensor  4529D

ลำดับ วันที่ ค่าต่ำสุด / เวลา ค่าสูงสุด / เวลา ความต่าง
 1  2022-10-05  28.4 °C (02:43)  28.9 °C (00:11)  0.5 °C 
 2  2022-10-04  27.7 °C (05:13)  29.6 °C (17:52)  1.9 °C 
 3  2022-10-03  27.7 °C (11:12)  29.4 °C (00:27)  1.7 °C 
 4  2022-10-02  28.0 °C (06:44)  30.2 °C (17:29)  2.2 °C 
 5  2022-10-01  27.2 °C (09:14)  30.2 °C (20:56)  3.0 °C 
 6  2022-09-30  27.3 °C (08:16)  28.9 °C (19:57)  1.6 °C 
 7  2022-09-29  27.9 °C (05:42)  29.0 °C (19:56)  1.1 °C 
 8  2022-09-28  28.4 °C (09:46)  29.8 °C (00:17)  1.4 °C 
 9  2022-09-27  28.6 °C (06:15)  30.5 °C (19:32)  1.9 °C 
 10  2022-09-26  28.5 °C (07:48)  31.0 °C (19:11)  2.5 °C 
 11  2022-09-25  28.4 °C (06:12)  30.8 °C (21:03)  2.4 °C 
 12  2022-09-24  27.6 °C (06:48)  30.8 °C (18:30)  3.2 °C 
 13  2022-09-23  28.0 °C (08:21)  29.4 °C (16:15)  1.4 °C 
 14  2022-09-22  28.3 °C (06:45)  29.9 °C (17:30)  1.6 °C 
 15  2022-09-21  27.9 °C (06:43)  29.8 °C (17:47)  1.9 °C 
 16  2022-09-20  29.1 °C (23:46)  30.7 °C (00:03)  1.6 °C 
 17  2022-09-19  28.9 °C (06:20)  31.2 °C (18:21)  2.3 °C 
 18  2022-09-18  29.0 °C (06:19)  31.3 °C (18:57)  2.3 °C 
 19  2022-09-17  28.0 °C (06:46)  31.4 °C (21:28)  3.4 °C 
 20  2022-09-16  28.4 °C (06:45)  29.9 °C (18:08)  1.5 °C 
 21  2022-09-15  28.1 °C (08:18)  30.5 °C (20:38)  2.4 °C 
 22  2022-09-14  27.6 °C (07:19)  30.3 °C (18:42)  2.7 °C 
 23  2022-09-13  27.6 °C (07:18)  29.0 °C (15:12)  1.4 °C 
 24  2022-09-12  27.4 °C (06:19)  29.8 °C (18:39)  2.4 °C 
 25  2022-09-11  28.4 °C (07:14)  29.7 °C (00:36)  1.3 °C 
 26  2022-09-10  27.8 °C (07:13)  30.8 °C (17:58)  3.0 °C 
 27  2022-09-09  28.1 °C (07:49)  29.8 °C (17:18)  1.7 °C 
 28  2022-09-08  28.5 °C (08:44)  29.6 °C (00:12)  1.1 °C 
 29  2022-09-07  28.6 °C (08:42)  30.3 °C (19:08)  1.7 °C 
 30  2022-09-06  28.9 °C (06:47)  30.3 °C (00:08)  1.4 °C