| ตารางข้อมูล | TH20402 | TH4529A | TH4529D | TH814 | ค้นข้อมูล1 | ค้นข้อมูล2 | ค่าสูงสุด-ต่ำสุด |  

ESP8266
Select Sensor -->| 20402 | 4529A | 4529D | 814 | 824 | 834 | 844 | Today |

Min & Max temp. of sensor  814

ลำดับ วันที่ ค่าต่ำสุด / เวลา ค่าสูงสุด / เวลา ความต่าง
 1  2022-10-05  28.4 °C (00:18)  28.5 °C (01:52)  0.1 °C 
 2  2022-10-04  27.9 °C (06:41)  28.4 °C (00:04)  0.5 °C 
 3  2022-10-03  28.1 °C (10:14)  28.6 °C (00:10)  0.5 °C 
 4  2022-10-02  27.9 °C (09:04)  28.8 °C (16:37)  0.9 °C 
 5  2022-10-01  27.0 °C (06:57)  28.3 °C (20:48)  1.3 °C 
 6  2022-09-30  27.7 °C (08:18)  28.2 °C (00:08)  0.5 °C 
 7  2022-09-29  28.2 °C (23:49)  28.9 °C (00:14)  0.7 °C 
 8  2022-09-28  28.7 °C (10:24)  29.9 °C (00:01)  1.2 °C 
 9  2022-09-27  29.3 °C (08:56)  30.0 °C (16:10)  0.7 °C 
 10  2022-09-26  28.7 °C (06:49)  29.6 °C (21:36)  0.9 °C 
 11  2022-09-25  28.4 °C (07:32)  29.3 °C (16:21)  0.9 °C 
 12  2022-09-24  27.8 °C (07:38)  28.9 °C (23:03)  1.1 °C 
 13  2022-09-23  28.1 °C (07:06)  28.6 °C (15:35)  0.5 °C 
 14  2022-09-22  28.1 °C (08:08)  28.8 °C (16:38)  0.7 °C 
 15  2022-09-21  28.4 °C (08:14)  28.9 °C (00:03)  0.5 °C 
 16  2022-09-20  28.9 °C (23:44)  29.9 °C (12:43)  1.0 °C 
 17  2022-09-19  29.3 °C (08:43)  29.8 °C (00:13)  0.5 °C 
 18  2022-09-18  29.2 °C (07:33)  30.0 °C (18:34)  0.8 °C 
 19  2022-09-17  28.6 °C (07:37)  29.6 °C (20:13)  1.0 °C 
 20  2022-09-16  28.9 °C (07:05)  29.4 °C (00:10)  0.5 °C 
 21  2022-09-15  28.6 °C (07:11)  29.4 °C (16:37)  0.8 °C 
 22  2022-09-14  28.3 °C (07:16)  29.2 °C (16:05)  0.9 °C 
 23  2022-09-13  28.0 °C (08:38)  28.6 °C (13:02)  0.6 °C 
 24  2022-09-12  28.0 °C (08:24)  28.5 °C (00:14)  0.5 °C 
 25  2022-09-11  28.5 °C (17:18)  29.4 °C (00:00)  0.9 °C 
 26  2022-09-10  28.8 °C (08:54)  29.5 °C (16:27)  0.7 °C 
 27  2022-09-09  28.7 °C (05:50)  29.4 °C (18:07)  0.7 °C 
 28  2022-09-08  28.9 °C (09:43)  29.5 °C (00:16)  0.6 °C 
 29  2022-09-07  29.2 °C (05:23)  29.6 °C (17:40)  0.4 °C 
 30  2022-09-06  29.4 °C (12:43)  30.0 °C (00:08)  0.6 °C