| ตารางข้อมูล | TH20402 | TH4529A | TH4529D | TH814 | ค้นข้อมูล1 | ค้นข้อมูล2 | ค่าสูงสุด-ต่ำสุด |  

ESP8266
Select Sensor -->| 20402 | 4529A | 4529D | 814 | 824 | 834 | 844 | Today |

Min & Max temp. of ALL sensor on 2022-08-18

ลำดับ Sensor ค่าต่ำสุด / เวลา ค่าสูงสุด / เวลา ความต่าง
 1  20402  30.7 °C (07:30)  31.6 °C (00:10)  0.9 °C 
 2  4529A  26.0 °C (03:36)  28.4 °C (09:37)  2.4 °C 
 3  4529D  30.1 °C (06:16)  31.8 °C (00:36)  1.7 °C 
 4  814  30.1 °C (03:47)  30.3 °C (00:07)  0.2 °C 
 5  824   °C ()   °C ()  0.0 °C 
 6  834   °C ()   °C ()  0.0 °C 
 7  844   °C ()   °C ()  0.0 °C 

[ วันนี้ ] [ เมื่อวาน ] [ ย้อน 2 วัน ] [ ย้อน 3 วัน ] [ ย้อน 4 วัน ] [ ย้อน 5 วัน ]