| ตารางข้อมูล | 4529T1 | 4529T2 | 4529T3 | 4529T4 | TH20402 | TH452-9A | TH452-9D | TH814 | ค้นข้อมูล1 | ค้นข้อมูล2 | ค่าสูงสุด-ต่ำสุด |  

ESP8266
Select Sensor -->| 20402 | 452-9A | 452-9D | 4529T1 | 4529T2 | 4529T3 | 4529T4 | 814 | Today |

Min & Max temp. of ALL sensor on 2021-03-03

ลำดับ Sensor ค่าต่ำสุด / เวลา ค่าสูงสุด / เวลา ความต่าง
 1  20402  27.9 °C (10:14)  29.2 °C (00:33)  1.3 °C 
 2  452-9A   °C ()   °C ()  0.0 °C 
 3  452-9D   °C ()   °C ()  0.0 °C 
 4  4529T1  24.2 °C (06:38)  29.9 °C (09:59)  5.7 °C 
 5  4529T2  24.3 °C (06:18)  30.7 °C (09:59)  6.4 °C 
 6  4529T3  28.2 °C (07:58)  29.7 °C (01:16)  1.5 °C 
 7  4529T4  28.3 °C (07:58)  29.6 °C (01:16)  1.3 °C 
 8  814   °C ()   °C ()  0.0 °C 

[ วันนี้ ] [ เมื่อวาน ] [ ย้อน 2 วัน ] [ ย้อน 3 วัน ] [ ย้อน 4 วัน ] [ ย้อน 5 วัน ]