วัดท้ายยอ
 ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตก ค่อนไปทางทิศใต้ ของเกาะยอ
 ต.เกาะยอ  อ.เมืองสงขลา
ซึ่งจากการบันทึก น่าจะมีการสร้างมาก่อน ปี พ.ศ.2427

โบราณสถานที่สำคัญภายในวัดประกอบด้วย
 เจดีย์บนเขาพิหาร  อุโบสถ  หมู่กุฏิไม้  และหอระฆัง 

แผนที่วัดท้ายยอ
แผนที่ตั้งวัดท้ายยอ


ทางขึ้นเจดีย์เป็นบันไดหินโบกซิเมนต์

wattaiyoo04.jpg
เจดีย์วัดท้ายยอ

    บนยอดเขาพิหารแห่งนี้สันนิฐานว่าเดิมคงเป็นที่ตั้งของอุโบสถหลังเก่า ซึ่งต่อมาในราวกลางพุทธศตวรรษที่ 25 ได้ย้ายอุโบสถมาสร้างที่เชิงเขาด้านล่าง (หลังที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน) และได้สร้างเจดีย์ครอบ "หลวงพ่อดำ" ซึ่งเป็นพระประธานของอุโบสถเดิมเอาไว้  เจดีย์นี้มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงระฆัง ก่ออิฐถือปูนมีลวดลายปูนปั้นประดับ  อันเป็นฝีมือช่างท้องถิ่นภาคใต้ และมีทางเข้าสู่คูหาที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทางด้านทิศตะวันออก
    กรมศิลปกรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเจดีย์บนยอดเขาพิหาร เป็นโบราณสถานของชาติเมื่อ 15 กันยายน 2540 และได้บูรณะซ่อมแซมเจดีย์ พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์รอบองค์เจดีย์ในปี พ.ศ. 2544 - 2545

 wattaiyoo05.jpg
ที่ฐานเจดีย์ด้านทิศตะวันออกมีช่องเล็ก ๆ พอที่จะให้คนร่างโต ๆ เข้าไปได้ครั้งล่ะ 2 คน

wattaiyoo06.jpg
ภายในมีพระพุทธรูป 3 องค์

wattaiyoo07.jpg
บันไดขาลง (ชันเหมือนกันแฮ่ะ..!!) เห็นวิวทิวทัศน์ของเวิ้งอ่าวเกาะยอได้ชัดเจน

wattaiyoo09.jpg
อุโบสถ
 (ไม่แน่ใจว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยหรือเปล่า ไม่ได้ถามใครเลย)

wattaiyoo10.jpg
ทางเดินข้างอุโบสถ

wattaiyoo11.jpg
เจดีย์เก่าแกใกล้ ๆ กับอุโบสถ


หอระฆังเก่า กับเด็กดื้อที่จะขึ้นไปตีระฆังให้ได้

wattaiyoo02.jpg
กุฏิไม้ทรงโบราณ

wattaiyoo01.jpg
บริเวณวัด ยังคงรักษาสภาพโบราณได้เป็นอย่างดี (ยกเว้นมอเตอร์ไซด์ที่จอดอยู่ด้านหน้า)

@ - - - - - - - - - - - - - - - - @