รวม - เรดาห์ตรวจฝน   8/5/2567 5:30
ภาพกลุ่มฝนระดับตำบล (จากเรดาห์ตรวจฝน)  เวลาเป็น UTC


ภาพกลุ่มฝน (จากเรดาห์ตรวจฝน)  เวลาเป็น UTC


ภาพกลุ่มฝน ในช่วง 75 นาทีที่ผ่านมา (จากเรดาห์ตรวจฝน)  เวลาเป็น UTC


ภาพกลุ่มฝน (จากเรดาห์ตรวจฝนมาเลเซีย)  เวลาเป็น UTC+8


ภาพกลุ่มเมฆ (จากดาวเทียม) Loop  เวลาเป็น UTC


ภาพกลุ่มเมฆ (จากดาวเทียม)  เวลาเป็น UTC


ภาพดาวเทียม แบบเคลื่อนไหว

รวม - เรดาห์ตรวจฝน