รวม - เรดาห์ตรวจฝน
ภาพกลุ่มฝน (จากเรดาห์ตรวจฝน)


ภาพกลุ่มฝน (จากเรดาห์ตรวจฝน)


ภาพกลุ่มฝน ในช่วง 75 นาทีที่ผ่านมา (จากเรดาห์ตรวจฝน)


ภาพกลุ่มเมฆ (จากดาวเทียม) Loop


ภาพกลุ่มเมฆ (จากดาวเทียม)


รวม - เรดาห์ตรวจฝน