[ 2.การสร้างแผนที่สำหรับโปรแกรม Kashmir 3D ]
โดย ธรรมนงค์  ทวีชื่น  HS9DMC  { 10 มีนาคม 2548 }


 หลังจากติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะเปิดโปรแกรมใช้งานเราจะต้องมาสร้างแผนที่ โดยสมมุตให้กระดาษว่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์ของเราเป็นแผนที่ ที่เราจะไปเขียนเส้นทางจริง ๆ 

ให้เปิดโปรแกรม  Paint  ของระบบปฏิบัติการวินโดว์ขึ้นมาก่อน (โปรแกรมนี้มีมากับวินโดว์อยู่แล้วครับ ไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มเติมแต่อย่างใด)

จากนั้น เลือกเมนู  Image  และเลือก  Attbutes  

จะได้หน้าต่าง Attributes ขึ้นมา แล้ว

ให้กำหนดขนาดของความกว้าง (ช่อง Width) และขนาดของความสูง (ช่อง Height) ของกระดาษที่เราจะนำไปใช้เป็นแผนที่ ในโปรแกรม Kashmir 3D โดยกำหนดให้เป็นขนาดจตุรัส  1000 x 1000  ทั้งนี้เพราะจะง่ายในการกำหนดพิกัดแผนที่ของโปรแกรม (ในขั้นตอนที่ 4)
กำหนดให้หน่วยเป็น Pixel
กำหนดเป็นแบบ Colors  แล้วคลิ๊กปุ่ม OK

จากนั้นทำการ save กระดาษที่เรากำหนดขนาด โดยไปที่เมนู .File แล้วเลือก .Save As..

สร้างโฟลเดอร์ชื่อ Gps ขึ้นมาเพื่อไว้สำหรับเก็บข้อมูลที่จะเกิดขึ้นตามมาอีกหลาย ๆ ไฟล์ที่ได้จากการใช้งานโปรแกรม

ตั้งชื่อไฟล์อะไรก็ได้ที่ง่ายแก่การจำ ในที่นี้ผมขอตั้งชื่อเป็น map1000 โดยให้นามสกุลเป็น .bmp และให้กำหนดชนิดของไฟล์เป็นแบบ 256 สี (ทั้งนี้เพราะเราไม่ต้องการความละเอียดของสีมากนัก และยังทำให้ขนาดของไฟล์มีขนาดเล็กกว่าด้วย)  แล้วคลิ๊กปุ่ม Save

หากเราต้องการแผนที่ที่มีขนาดโตกว่านี้ก็สามารถกำหนดขนาดของกระดาษได้ตามใจชอบ แต่จะโตมาก-น้อย ก็ให้คำนึงถึงไฟล์ข้อมูลที่จะมีขนาดโต  ตามไปด้วย  ผมเคยกำหนดให้แผ่นกระดาษมีขนาด 6500 x 6500 pixel เมื่อ save แล้วไฟล์จะมีขนาด 41.2 Mbyte เชียวครับ.