@ ภาพทุกภาพ ข้อความทุกข้อความในเวบไซด์นี้มอบให้เป็นลิขสิทธิ์สาธารณะ (GPL) @  


E20EHQ ]
E20WTD ]
E20ZFD ]
[ E21EIC ]
E21QJU ]
E22BBX ]
E21QJU ]
HS1NGR ]
HS1PMQ ]
HS1QKR ]
HS2JFW ]
HS2LXA ]
HS2WAQ ]
HS3ANP ]
HS3BCK  ]
HS3LSE ]
HS3PMT ]
HS3QOQ ]
HS3UKA ]
HS4ADH ]
HS4FFD ]
HS4ITN ]
HS4LUP ]
HS4OZZ ]
HS5TQA ]
HS6HBC ]
HS8JYX ]
HS8KEE ]
HS8KGG ]
HS8KYB ]
HS8LR ]
HS8LHJ ]
HS8VEZ ]
HS8HU ]
HS9FU ]
HS9YS ]

9W2CCB ]
9W2QC ]
AC6V ]
DK3WN ]
DK7IN ]
G3VFP ]
G4HBT ]
K1RFD ]
KB1DIG ]
KD7LMO ]
KO4BB ]
LX1KQ ]
[
ON6MU ]
SM0VPO ]
W4SAT ]
W4ZT ]
W1SRA ]
[ham.9bkk.com]

www.retry.net]

  ลิงค์แหลก..! 

  ทั่วไป   กำหนดการจัดอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ประจำป 2558   

 New1 ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 23 กค 2557)
  
 New2 สรุปการใช้ความถี่ 144.0-146.5 MHz เรียงตามเลขความถี่ 
 New3 สรุปการใช้ความถี่ 144.0-146.5 MHz เรียงตามกิจการ 
 New4 รายชื่อสมาคมวิทยุสมัครเล่น ที่ กสทช. รับรอง 
 New5 แบบฟอร์ม หนังสือรับรองสถานะการเป็นสมาชิก 
 New6 ประกาศผลสอบ HAM จ.นราธิวาส รุ่น 1 (สอบ 20 ก.ย.2557) 

 Old1 ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น (เอาไว้ดูเล่นๆ ไม่มีผลในการบังคับใช้)
 Old2 บันทึกสรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น (เอาไว้ดูเล่นๆ)
 Old3 ระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ. ๒๕๕๐ (ถูกยกเลิกด้วยฉบับใหม่แล้ว)

  การใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ  
 M01 การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Echolink (เนื้อหาไม่ได้อัพเดทเลยครับ)
M02 การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม AGWTracker
 M03 การใช้โปรแกรม Slow Scan TV (SSTV) (เวบลิ้งค์ของ HS3LSE) 
 M04 

         
หนูนุ้ยชวนแหลงใต้

 M05 การติดตั้งโปรแกรม UI-View32 และ AGWPE เพื่อทำ I-Gate ในระบบ APRS (เวบลิ้งค์ของ HS9YS)
 M06 การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม eQSO  (Thai language) 
 M07 การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม gPhone  (Thai language) (โบราณไปแล้วครับ)
 M08 การใช้งานโปรแกรม Kashmir 3D เขียนแผนที่ด้วย GPS (โบราณไปแล้วครับ)
 M09 โปรแกรม Orbitron ใช้คำนวณหาตำแหน่งของดาวเทียม ศักยะภาพพอ ๆ กับโปรแกรม NOVA (เวบลิ้งค์) kepฯ
 M10 โปรแกรม InterACE 1.8a (SSTV บนอินเตอร์เน็ต) แค่เบื้องต้นนะครับ
 M11 FireFox โปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ต น้องใหม่มาแรง ใช้งานง่ายสะดวก เร็วกว่า IE 
 M12 การติดตั้งใช้งานโปรแกรม FRN (Free Radio Network) โดย HS9OUF (เวบลิ้งค์)
 M13 การติดตั้งใช้งานโปรแกรม Team Talk โดย HS9OUF (เวบลิ้งค์)

  APRS    ปรับหัวข้อใหม่  (เนื้อหาแต่ละหัวข้อเป็นเอกเทศต่อกัน เว้นเสียแต่ว่าจะมีลิงค์ด้านใน)
 M19 ระบบ APRS เขียนโดย HS5TQA
 M20 ระบบ APRS และการติดตั้งใช้งานโปรแกรม UI-View  โดย E20EHQ (เวบลิ้งค์ของ E20EHQ)
 M21 ระบบ APRS-Tracker 
 M22 Tracker  
 M23 การทำ I-Gate ด้วย Wireless Router ยีห้อ Linksys รุ่น WRT54G, WRT54GL
 M23a I-Gate ฮาร์ดแวร์ของ WRT54G,WRT54GL
 M23b I-Gate การอัพเดทเฟิร์มแวร์ของ WRT54G,WRT54GL (แบบที่หนึ่ง) HS9DMC
 M23c I-Gate การอัพเดทเฟิร์มแวร์ของ WRT54G,WRT54GL (แบบที่สอง) จากเวบบอร์ด100วัตต์
 M23d I-Gate การติดตั้งโปรแกรม APRX ลงใน WRT54GL เพื่อให้เป็น I-Gate (แบบที่หนึ่ง) HS9DMC
 M23e I-Gate การติดตั้งโปรแกรม APRX ลงใน WRT54GL เพื่อให้เป็น I-Gate (แบบที่สอง) บอร์ด100วัตต์
 M23f การติดตั้งโปรแกรม APRS4R ลงใน WRT54G เพื่อทำให้เป็น I-Gate (ปัจจุบันไม่ค่อยนิยมกันแล้ว)
 M24 การทำ I-Gate บนเครื่อง Dream Box (เวบลิ้งค์)
 M25a การทำ I-Gate บน Raspberry Pi ด้วยโปรแกรม APRX และต่อใช้งานร่วมกับ nTNC [pdf] แบบที่ 1
 M25b การทำ I-Gate บน Raspberry Pi ด้วยโปรแกรม APRX และต่อใช้งานร่วมกับ nTNC [pdf] แบบที่ 2
 M26 การทำ I-Gate บน Banana Pi ด้วยโปรแกรม APRX [pdf] เขียนโดยท่าน HS2QJJ

 M27
การต่ออินเตอร์เน็ตเข้ากับตัว WRT54G , WRT54GL เพื่อใช้งานเป็น APRS I-Gate
 M28 การกำหนดค่าต่างๆ สำหรับแสดงข้อมูลของสถานี I-Gate และสถานี DiGi 
 M29 การเซ็ตอัพ WRT54GL (ที่ลง OpenWRT) เพื่อให้เป็น WiFi-Client (ต่อเน็ตให้ I-Gate ผ่านทาง Wi-Fi)
 M30 การต่อสายสัญญาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ APRS 
 M31 ข้อสังเกตุเรื่องสัญญาณเสียงจากวิทยุสื่อสารที่ต่อเข้า I-Gate
 M32 Ez (Tracker + TNC) ฝีมือนักวิทยุสมัครเล่นไทย สำหรับระบบ APRS  ไทยพัฒนา ไทยทำ ไทยใช้ ไทยเจริญ
 M33 nTNC (Tracker + TNC) ฝีมือนักวิทยุสมัครเล่นไทย สำหรับระบบ APRS  นครไทพัฒนา นครไททำ คนไทยใช้ ชาติไทยเจริญ

  การดูดาวเทียมด้วยตาเปล่า / ตารางเวลาดาวเทียม / นาซ่าทีวี   
 M34 วิธีการดูสถานีอวกาศนานาชาติด้วยตาเปล่าพร้อมตารางการคำนวณ 
 M35 วิธีการเข้าใช้เวบไซด์เพื่อคำนวณเวลาในการดูสถานีอวกาศนานาชาติด้วยตาเปล่า 
 M36 ตารางเวลาผ่านของสถานีอวกาศานาชาติ iss ที่สามารถดูได้ด้วยตาเปล่า (พิกัด จ.สงขลา)
 M37 ดูตารางเวลาผ่านของดาวเทียมดวงอื่น ๆ ที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า (พิกัด จ.สงขลา)
 M38 สถานะของดาวเทียมวิทยุสมัครเล่น ((( ดาวน์โหลด Keplerian elements ของดาวเทียมวิทยุสมัครเล่น )))
 M39 ดูทีวี NASA link 1 ::: ดูทีวี NASA link 2

  รีพีทเตอร์  
 M40 รูปแบบของรีพีทเตอร์
 M41 วงจรรีพีทเตอร์ทางเดียว เครื่องมือถือ ทั้งรับและส่ง 
 M42 วงจรรีพีทเตอร์ทางเดียว เครื่องมือถือ(รับ)และเครื่องโมบาย(ส่ง)  
 M43 วงจรรีพีทเตอร์สองทาง เครื่องมือถือ ทั้งรับและส่ง 
 M44 วงจรรีพีทเตอรสองทาง เครื่อง Motorola (P200) ทั้งรับและส่ง 
 M45 วงจรรีพีทเตอร์สองทาง เครื่อง ICOM (IC-228 & IC-229) 
 M46 วงจรรีพีทเตอร์สองทาง เครื่อง ICOM (IC-2200) ทั้งรับและส่ง 
 M47 วงจรรีพีทเตอร์ทางเดียว แบบ VOX (ใช้ MOSFET) ประยุกต์ให้ส่งได้ทั้งมือถือและโมบาย (หลายท่านบ่นว่าทำแล้วไม่เวิร์ค)
 M48 วงจรรีพีทเตอร์แบบครัวเรือน (แบบ VOX ใช้ MOSFET) เครื่องมือถือทั้งรับและส่ง (หลายท่านบ่นว่าทำแล้วไม่เวิร์ค)
 M49 วงจรรีพีทเตอร์สองทาง แบบ VOX (ใช้ MOSFET) ปรับปรุงวงจรโดยท่าน HS4LUP (เวบลิ้งค์)

 M50 แนวทางวงจรรีพีทเตอร์สองทาง เครื่องโมบายเท่านั้น มีหลายรุ่น (เฉพาะเครื่อง Mobile ICOM เท่านั้น) 

  สายอากาศ   
 M51 เทคนิคการแมตช์สายอากาศด้วยสายนำสัญญาณ(ปรับความต้านทาน) 
 M52 ทำสายอากาศไดโพล 2 สแต็ก 
 M53 ทำสายอากาศสลิมจิม SlimJim (144-146 MHz)
 M54 ทำสายอากาศยากิ 5 อี (YAGI 5 E) 
 M55 ทำรีแฟล็กสายอากาศ GPRS, EDGE, 3G, AirCard ด้วยกะทะ  
 M56 การทำสายเฟสชิ่งไลน์ ของสายอากาศโพลเด็ดไดโพล 
 M57 ทำสายอากาศไดโพล ความถี่ CB 27 MHz
 M58 ทำสายอากาศ EDZ ความถี่ CB 27 MHz

  อิเล็กทรอนิกส์   
 M61 RF POWER AMPLIFIER MODULE (ตาราง PA ของวิทยุสื่อสาร)
 M62 วงจร interface แบบ VOX อย่างง่าย  สำหรับส่ง SSTV (ต้นแบบของวงจรรีพีทเตอร์แบบ VOX)
 M63 การขนาน IC Regulate ตะกูล 78xx
 M64 วงจรแหล่งจ่ายไฟตรง 12 โวลต์ 10 แอมป์ พร้อมวงจรชาร์จแบตเตอรี่ (ใช้ทรานซิสเตอร์)

 M65 วงจรแหล่งจ่ายไฟตรง 12 โวลต์ 7 แอมป์ พร้อมวงจรชาร์จแบตเตอรี่ (ใช้ไอซี 7812)

  อื่น ๆ  
 M71 การ Config Network ของ WRT54GL ที่โดนอัพเดทเฟิร์มแวร์เป็น OpenWRT แล้ว
 
 M72 การตั้งค่าเวลาให้ OpenWRT ที่ติดตั้งบน WRT54GL เป็นเวลาประเทศไทย 
 M73 การติดตั้ง ntpclient บน OpenWRT เพื่อเทียบเวลากับ Time Server 
 M74 การเซ็ตอัพ WRT54GL (ที่ลง OpenWRT) เพื่อให้เป็น WiFi-Client 

 M75 แปลงค่าพิกัด GPS (GPS Coordinate Conversion) ใช้ในการแปลงพิกัด
 M76 ความเที่ยงตรงแม่นยำของค่าเวลาที่รับได้จากดาวเทียม 
 M77 การแบ่งเลข IP ออกเป็นเน็ตเวิร์คย่อย ๆ (SubNet) 
 M78 ความถี่และการจัดกรุ๊ปช่องความถี่ ของ Wireless 2.4 GHz 
 M79 เป้าปืน บี บี (สำหรับปริ้นท์ลงกระดาษ A4 แล้วเอาไปยิงได้เลย) 

 M89 แผนที่ GoogleMAP [ แบบ 2 มิติ ][ แบบ 3 มิติ
 M99 รายชื่อผู้รับใบประกาศนิยบัตรและใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น

APRS Lookup
Callsign:
ham.9bkk.com.วิทยุสื่อสาร,วิทยุสมัครเล่น,สูตรทำสายอากาศ,สูตรทำไดโพล,สูตรทำสลิมจิม,สูตรเจโพล,สูตรทำยากิ,วงจรไมค์,วงจรบูสเตอร์

[ www.qrz.com ][ www.echolink.org ][ www.eqso.net ][ กสทช.][ สำนักงาน กสทช.เขต 4 สงขลา ]          Last Update เสาร์, 21 มี.ค. 2558 20.45:17
Webboard วิทยุสื่อสาร [100Watts (aprs)][ Hamsiam (aprs)][153RT Group][145MHz-Conferent ]   [ R.A.S.T.]
[ www.thaieqso.com ][ www.frnthailand.com ][ นักวิทยุสมัครเล่นชมรมคลื่นใต้น้ำ ][ ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น ม.อ.หาดใหญ่ ][ สมาคมวิทยุสมัครเล่น จ.พะเยา ]

ภาพเรดาร์กลุ่มฝนจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาต่างๆ (ประจำชั่วโมง) | สงขลา | หาดใหญ | สุราษฎร์ธานี | กระบี่ | ภูเก็ต | ชุมพร | หัวหิน | สุวรรณภูมิ |
ภาพถ่ายจากดาวเทียม | MTSAT-1R | MTSAT-1R จากEEI-lab.Kochi Univ.| GOES-9 รายชั่วโมง | GOES-9 ตลอดวัน | จาก AsiaSAT | จาก INDIASAT |
| ภาพเรด้าร์กลุมฝน | สภาพอากาศล่วงหน้า |     


 
หนุ่มสะตอ มทร.ศรีวิชัย  
U R From 


Thailand Time